Última entrada do Diario Viñetas, no que resumimos a actividade diaria do Festival Internacional da Historieta da Coruña.

Unha vez máis os autores invitados foron os grandes protagonistas na xornada, desde cedo, coa última sesión oficial de firmas desta edición de Viñetas desde o Atlántico. Os artistas envorcáronse en facer que todo todo aquel que fixera cola levásese un recordo, o que provocou que nalgún caso como o de Daniel Torres ou Miguelanxo Prado, director do festival, a sesión tivese que terminar incluso máis aló do horario habitual. Unha anécdota que demostra o tirón e a paixón que estes profesionais desprenden, ante un público que esperaba xa desde bastante antes das 12:00 a apertura das portas.

Xa pola tarde…Chegou o prato forte da xornada! A sala de conferencias do Kiosco Alfonso colgou o cartel de completo para recibir ao mismísimo Chris Claremont, lendario guionista de Patrulla-X, entre outros moitos títulos do mercado norteamericano e de editoriais como Marvel ou DC. Durante máis de dúas horas, o denominado Patriarca Mutante deleitou aos presentes con multitude de anécdotas e un humor do que era imposible non contaxiarse. Sensacións imposibles de reproducir neste diario, pero que, estamos seguros, xa están na memoria de todos os asistentes.

IMG-20160813-WA0016

O autor comezou percorrendo os seus inicios trala universidade e a súa peculiar entrada en Marvel Comics, como unha especie de «mozo para todo» das oficinas, unha especie de becario do mundo actual. O propio Stan Lee, segundo conta, chamoulle para contratalo, aínda que non sería ata meses despois que recibiu o seu primeiro (e tamén peculiar) encargo, tras detectar un erro nun cómic protagonizado polo Sarxento Furia. Aos poucos foi tomando conciencia das posibilidades que ofrecía o ser guionista, aproveitando ademais a mencionada experiencia universitaria e as súas viaxes de mocidade. Xogar con todas as posibilidades que ofrece unha situación, facendo preguntas, mesturando conceptos reais con fantasía, unha especie de What if? (Que pasaría si??) constante. Así é como Claremont definiu o seu estilo á hora de abordar a escritura.

IMG-20160813-WA0010

Tamén houbo tempo para falar sobre o mundo do cine e a súa relación cos cómics. Para Claremont, estamos nun momento no que, para os guionistas, resulta moi complicado innovar. Nese sentido, ofreceu un amplo resumo da súa relación cos estudos FOX a raíz da súa participación nas películas de X-Men, e a forma na que ditas películas acabaron afectando aos autores, recordando as consecuencias que tivo para Marvel a venda de certos dereitos sobre os personaxes a finais dos 90. Claremont recorda con agarimo as súas etapas en X-Treme X-Men e Los 4 Fantásticos, aínda que ao final volvese unha vez máis a Franquicia Mutante. Para rematar compartiu unha serie de reflexións sobre os títulos mutantes, sobre a súa versión desas historias. Imprescindibles:

A conferencia finalizou cunha espectacular ovación:

Só quédanos despedirnos coas palabras do director de Viñetas desde o Atlántico 2016, que podedes ler en leste enlace, que serven ademais de balance final para esta edición. Desexamos que gocedes tanto como nós desta gran semana, na que A Coruña converteuse unha vez máis na capital internacional do mundo do cómic. foi unha semana chea de actividades oficiais, pero tamén con numerosos eventos paralelos que achegaron o mundo do cómic a todo tipo de públicos.

Hoxe, domingo 14 de agosto, como xa sabedes xa non se celebrará ningún evento oficial de Viñetas 2016. Pero a actividade na feira non cesa. Para máis información sobre as actividades paralelas, non dubidedes en visitar a sección Rúa dá BD. E, por suposto, as exposicións están abertas ao público, de xeito gratuita, ata o próximo 8 de setembro. ¡Non dubidedes en visitalas!

2017-05-26T00:52:28+02:00

GRACIÑAS POR COMPARTIR :)

Última entrada del  Diario Viñetas, en el que resumimos la actividad diaria del Festival Internacional de la Historieta de A Coruña.

Una vez más los autores invitados fueron los grandes protagonistas en la jornada, desde temprano, con la última sesión oficial de firmas de esta edición de Viñetas desde o Atlántico. Los artistas se volcaron en hacer que todo todo aquel que había hecho cola se llevase un recuerdo, lo que provocó que en algún caso como el de Daniel Torres o Miguelanxo Prado, director del festival,  la sesión tuviese que terminar incluso más allá del horario habitual. Una anécdota que demuestra el tirón y la pasión que estos profesionales desprenden, ante un público que esperaba ya desde bastante antes de las 12:00 la apertura de las puertas.

Ya por la tarde…¡Llegó el plato fuerte de la jornada! La sala de conferencias del Kiosco Alfonso colgó el cartel de completo para recibir al mismísimo Chris Claremont, legendario guionista de la Patrulla-X, entre otros muchos títulos del mercado norteamericano y de editoriales como Marvel o DC. Durante más de dos horas, el denominado Patriarca Mutante deleitó a los presentes con multitud de anécdotas y un humor del que era imposible no contagiarse. Sensaciones imposibles de reproducir en este diario, pero que, estamos seguros, ya están en la memoria de todos los asistentes.

IMG-20160813-WA0016

El autor comenzó recorriendo sus inicios tras la universidad y su peculiar entrada en Marvel Comics, como una especie de «chico para todo» de las oficinas, una especie de becario del mundo actual. El propio Stan Lee, según cuenta, le llamó para contratarlo, aunque no sería hasta meses después que recibió su primer (y también peculiar) encargo, tras detectar un error en un cómic protagonizado por el Sargento Furia. Poco a poco fue tomando conciencia de las posibilidades que ofrecía el ser guionista, aprovechando además la mencionada experiencia universitaria y sus viajes de juventud. Jugar con todas las posibilidades que ofrece una situación, haciendo preguntas, mezclando conceptos reales con fantasía… una especie de What if? (Qué pasaría si…?) constante. Así es como Claremont definió su estilo a la hora de abordar la escritura.

IMG-20160813-WA0010

También hubo tiempo para hablar sobre el mundo del cine y su relación con los cómics. Para Claremont, estamos en un momento en el que, para los guionistas, resulta muy complicado innovar. En ese sentido, ofreció un amplio resumen de su relación con los estudios FOX a raíz de su participación en las películas de X-Men, y la forma en la que dichas películas acabaron afectando a los autores, recordando las consecuencias que tuvo para Marvel la venta de ciertos derechos sobre los personajes a finales de los 90. Claremont recuerda con cariño sus etapas en X-Treme X-Men y Los 4 Fantásticos, aunque al final volviese una vez más la Franquicia Mutante. Por último compartió una serie de reflexiones sobre los títulos mutantes, sobre su versión de esas historias. Imprescindibles:

La conferencia finalizó con una espectacular ovación:

Solo nos queda despedirnos con las palabras del director de Viñetas desde o Atlántico 2016, que podéis leer en este enlace, que sirven además de balance final para esta edición. Deseamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta gran semana, en la que A Coruña se ha convertido una vez más en la capital internacional del mundo del cómic. Ha sido una semana llena de actividades oficiales, pero también con numerosos eventos paralelos que han acercado el mundo del cómic a todo tipo de públicos.

Hoy, domingo 14 de agosto, como ya sabéis ya no se celebrará ningún evento oficial de Viñetas 2016. Pero la actividad en la feria no cesa. Para más información sobre las actividades paralelas, no dudéis en visitar la sección Rúa da BD. Y, por supuesto, las exposiciones están abiertas al público, de manera gratuita, hasta el próximo 8 de septiembre. ¡No dudéis en visitarlas!

2017-05-26T00:52:28+02:00

GRACIÑAS POR COMPARTIR :)

Ir a Arriba