inicio Viñetas desde o Atlántico

Propiedade Intelectual e Industrial

Todos os contidos, imaxes, elementos e información aos que o/a usuario/a poida acceder a través da páxina están suxeitos a dereitos de propiedade industrial e intelectual, patentes, marcas, copyright da propia páxina ou de terceiros titulares dos mesmos.

O acceso a devanditos contidos ou elementos a través dos servizos da páxina ou a calquera terceiro non outorga ao usuario/ao dereito de alteración, modificación, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública ou calquera outro dereito que corresponda ao titular do dereito afectado. O/A usuario/a comprométese a utilizar os contidos e/ou elementos aos que acceda a través da páxina para o seu propio uso e necesidades, e a non realizar en ningún caso unha explotación comercial, directa ou indirecta dos mesmos fóra dos servizos da páxina nin moito menos a copialos, total ou parcialmente, nin a difundilos.

No caso de que calquera usuario/a ou un terceiro considere que algún dos contidos da páxina vulnera os seus dereitos de propiedade intelectual ou industrial, deberá remitir unha comunicación a info@vinetasdesdeoatlantico.com coa seguinte información: Nome e apelidos, dirección postal e dirección de correo electrónico do afectado/a ou, no seu caso, da persoa autorizada para actuar no seu nome. Descrición precisa dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual así como a súa ubicación exacta dentro da páxina.