SINATURAS

DATAS

Todos os invitados estarán a asinar os días:

Venres 12 | 18.00 a 20.00 horas

Sábado 13 | 12.00 a 13.30 horas

TICKETS

  • Haberá que facer cola no KIOSCO ALFONSO para conseguir UN TICKET por autor.
  • No caso de que che interese máis dun, terás que volver solicitalo posteriormente á primeira firma.
  • FILA ÚNICA independentemente do invitado e zona de sinaturas.
  • Sinaturas no Kiosco Alfonso e caseta de firmas de RÚA DA BD segundo invitado.
  • Con cada autor estarán soamente dúas persoas simultaneamente para evitar molestias.

UBICACIÓN

  • Kiosco Alfonso
  • Carpa Viñetas na Rúa da BD